Proclaimer

Hoewel de informatie die wordt aangeboden op de site van De Bron met grote zorg is samengesteld en wordt onderhouden kan De Bron geen enkele garantie geven dat de beschikbare informatie volledig en/of juist is. De Bron kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst op welke wijze dan ook als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site van de De Bron. Hoewel het het streven is van de De Bron om de site permanent beschikbaar te hebben, kan De Bron geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen als gevolg van het –tijdelijk– niet beschikbaar zijn van de site.

Externe koppelingen
Deze website bevat koppelingen naar websites die door andere partijen dan De Bron worden geëxploiteerd. Dergelijke koppelingen worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. De Bron heeft geen zeggenschap over dergelijke websites, en is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan, noch voor de koppelingen. De Bron is niet verantwoordelijk voor het doorgeven via webcast of andere vorm vanaf een dergelijke gekoppelde website. Het feit dat De Bron koppelingen naar dergelijke websites opneemt, impliceert op geen enkele wijze enige associatie met de exploitanten ervan.
Alhoewel de inhoud van deze koppelingen tijdens het opnemen ervan op deze website niet botste met onze levensovertuiging, kan het voorkomen dat thans op deze pagina’s aanstootgevend materiaal aangetroffen wordt. Op uw verzoek zal worden bekeken of deze koppelingen uit de website van De Bron zullen worden verwijderd.